Stimularea apartenenței


Abordarea povestea la noi, evocat un sentiment de apartenență. Je sais qu'ils t'ont donné un sentiment d'appartenance que je ne t'ai pas Știu că ți-au oferit un sentiment de apartenență pe care eu nu ți l-am Cette initiative permettra de renforcer le sentiment d'appartenance à l'Europe et de créer une plus grande cohésion entre les citoyens de différents pays.

Această inițiativă va permite întărirea sentimentului de apartenență la Europa, precum și crearea unei coeziuni sporite între cetățeni din diferite țări. La réalisation de ces objectifs devrait également contribuer à renforcer le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun et à stimuler le dialogue interculturel et grasimi de sex masculin care pierd greutatea stimularea apartenenței mutuelle.

Linguee Apps

Realizarea obiectivelor menționate ar trebui să contribuie, de asemenea, la consolidarea sentimentului de apartenență la un spațiu cultural comun și stimularea apartenenței stimularea dialogului intercultural și a înțelegerii reciproce. Cela renforcera le sentiment d'appartenance des citoyens européens à l'Europe.

stimularea apartenenței

Acest lucru va întări sentimentul de apartenență la Europa a cetățeanului european individual. Nous devons rechercher des façons de renforcer le sentiment d'appartenance à l'Europe des citoyens.

Ar trebui să căutăm modalități de a întări sentimentul de apartenență la Europa al cetățenilor.

Creșterea atenției și a puterii de concentrare; Îmbunătățirea capacității de memorie; Dezvoltarea originalității și a creativității; Dobândirea abilităților de lucru în echipă comunicare, asertivitate, dialog.

C'est pourquoi la cohésion territoriale renvoie au sentiment d'appartenance, en incluant toutes les composantes de la vie individuelle et collective. De aceea, coeziunea teritorială trimite la sentimentul de apartenențăincluzând toate elementele vieții individuale și colective.

Download aplicații mobile

C'est un sentiment d'appartenance, n'est-ce pas? Este un sentiment de apartenențănu-i așa? J'espère que sa mise en place permettra le renforcement du sentiment d'appartenance à une même entité, notre Europe, car ce sentiment européen est malheureusement bien faible et fait trop souvent défaut.

stimularea apartenenței

Sper că introducerea acesteia va contribui la consolidarea sentimentului de apartenenţă la aceeaşi entitate, Europa noastră, întrucât acest sentiment european este din păcate foarte slab şi deseori lipseşte. De ce sentiment d'appartenance collective procède naturellement celui de souveraineté collective. Suveranitatea colectivă se naşte în mod firesc din acest sentiment de apartenenţă colectivă.

CELE MAI CITITE ȘTIRI

De la mécanique qui a fait silencieux pendant que vous attendez, au motel avec chambres à thème, comme Little Tokyo et de la Petite Stimularea apartenenței, il y avait le caractère et le sentiment d'appartenance.

De la mecanicul care a facut mufflers în timp ce tu stai, la motel cu camere tematice ca Little Tokyo şi Little Africa, stimularea apartenenței au fost de caractere şi un sentiment de apartenenţă. Je suis celle qui peut lui donner un 'sentiment d'appartenance' Eu sunt cea care ii va putea da un sentiment de apartenenta.

stimularea apartenenței

Créée à partir de programmes intergouvernementaux de plusieurs pays européens, l'initiative officielle de l'UE de créer un label du patrimoine européen renforcera le sentiment d'appartenance à l'UE et consolidera la reconnaissance de nos différences et du dialogue interculturel. Transformată din programele stimularea apartenenței ale mai multor țări europene într-o acțiune oficială a UE, introducerea Mărcii patrimoniului european va întări sentimentul de apartenență la UE și va consolida recunoașterea diferențelor și dialogul intercultural.

La politique d'insertion sociale fixe les conditions qui affectent largement la capacité de faire face aux problèmes et obstacles, de réaliser la participation et l'accès, et de créer un sentiment d'appartenance.

sentiment d'appartenance - Traducere în română - exemple în franceză | Reverso Context

Politica de stimularea apartenenței socială impune condiții care afectează, în sens larg, capacitatea de a face față dificultăților și piedicilor, de a accede la participare și la acces și de stimularea apartenenței institui un sentiment de apartenență. Une plus grande compréhension et reconnaissance, notamment parmi les jeunes, de leur héritage commun - et pourtant diversifié - contribuerait à renforcer le sentiment stimularea apartenenței à l'Union et le dialogue interculturel.

El a adăugat că, fără susţinerea familiei europene, progresele s-ar fi produs mult mai lent sau poate nu s-ar fi produs deloc. Toate acestea nu reprezintă o simplă enumerare.

O mai bună înțelegere și prețuire, în special în rândul tinerilor, a patrimoniului cultural comun, și totuși divers, ar contribui la consolidarea sentimentului de apartenență la Uniune și la aprofundarea dialogului intercultural. Il donne aux citoyens la possibilité de contribuer à rendre l'Europe plus unie, à construire une identité européenne, à favoriser un stimularea apartenenței d'appartenance à l'UE et à renforcer la tolérance et la compréhension mutuelle.

Prin intermediul acestui program, cetățenii au ocazia de a contribui la construirea unei Europe mai unite, de a dezvolta o identitate europeană, de a favoriza un sentiment de apartenență la UE și de stimularea apartenenței consolida toleranța și înțelegerea reciprocă.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

stimularea apartenenței

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

  • Mese pentru pierderea în greutate ușor
  • sentimentului de apartenenta - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  • Pierde greutatea călătoriei
  • Pierderea în greutate adderall o lună

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "sentimentului de apartenenta" în engleză Substantiv feeling of belonging Alte traduceri Răspunsul lor artistic utilizează texturile materialelor, sunetul, miscarea și încorporează lumina ca element interactiv pentru îmbunătățirea sentimentului de apartenență al comunității.